Huisregels

Afspraken

Afspraken kunnen telefonisch, via onze website in het salon gemaakt worden. U krijgt uw afspraak bevestigd via de mail of een afsprakenkaartje.

Graag tijdig op uw afspraak aanwezig zijn. Bent u toch later, laat het me dan weten. Indien u later bent, ben ik genoodzaakt om uw behandeling in te korten, dit uit respect voor de volgende client. Wanneer er niet meer voldoende tijd rest om de behandeling tot een kwalitatief goed einde te brengen,zal de afspraak naar een ander tijdstip verplaatst worden. Houdt u er rekening mee dat dit niet altijd op korte termijn in te plannen is.

De behandeling zal echter wel voor de helft in rekening gebracht worden.

Annuleren

U kunt tot 24 uur van te voren uw afspraak telefonisch annuleren of verplaatsen.

Tijdens het geven van een behandeling wordt de telefoon niet opgenomen, u kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Wanneer u later annuleert, ben ik genoodzaakt de helft van de behandeling aan te rekenen.

Bij een No Show wordt de geplande behandeling voor de helft aangerekend.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1jaar, niet langer.

Allergie

In geval van een allergische reactie van producten van Instituut Coquette dient u contact op te nemen zodat ik uw huid kan analyseren om de allergie te constateren.Indien er sprake is van een reactie die product- gerelateerd zou kunnen zijn, dient u een klachten-c.q. allergieformulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder dit formulier kan ik uw product niet terugsturen naar de leverancier.

Klachten of ontevreden?

Ik doe er alles aan om goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Ik stel het zeer op prijs dat u het mij laat weten indien u een klacht heeft zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.